U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Hart voor Techniek

Duurzame oplossingen van TechFitDuurzame oplossingen van TechFitDecentrale opwekking

Exploitatie & Financiering.

Steeds vaker merken we in de markt dat het besef dat het anders moet er wel is, maar het budget niet toereikend genoeg is om diepte investeringen te doen.

TechFit kan de financiering extern faciliteren en met financiële partijen deel nemen in het project zodat op langere termijn de meest economische oplossing alsnog gekozen kan worden.

Europese Richtlijn EPBD / NL

TechFit heeft brede praktische en financial- engineering implementatie kennis tot zijn beschikking van de "Energy Performance of Building Directive" en het implementeren van deze verplichte richtlijnen.

 

 

 

TechFit Energy TuningTechFit Energy Tuning

 

Ondergrondse Energie-infrastructuren

(SmartGrid) Het huidige passieve Grid, de bijhorende wijkstations, trafostations & ondergrondse infrastructuur, zijn niet ontwikkeld voor grootschalige decentrale toepassingen met zijn hernieuwbare energie opwekkers Zon, Wind, Vergisting en Biomassa centrales.

TechFit stelt zich ten doel samen met de netwerk- & energiebedrijven slimme energiediensten met bijbehorende technologieën en infra- structuren te ontwikkelen tot een robuust SmartGrid voor SmartCity's met zero-emission vervoer en nZEB vastgoed renovatie ontwikkelingen.

 

E: ubachs@techfitcorp.com

M: 06 2729 3343

T: 043 362 24 47

Postbus 3139 | 6202 NC Maastricht

 

Renewable Energy

Warmtepompen, WKO, Windturbines, Biomassa-centrales 1.verbranding 2.vergisting (groengas) 3.vergassing (torrefactie), Zonnepanelen, Koudetechniek, Binnenklimaat,  Maintenance.

TechFit Tuning.

Maatwerk

Wie zich goed voelt, is productiever en minder vaak ziek.

Omdat de gebouwde omgeving steeds meer technologie bevat vraagt ze naast beveiligingssystemen, klimaatbeheersing en energiemanagement steeds meer aandacht, niet alleen in het beheersen van kosten maar ook uw wettelijke verplichtingen naar gebruikers en overheid.

Duurzaam welzijn is onze maatstaf, nearly Zero Energy Buildings is ons doel.

 

TechFit Hart voor Techniek  

TechFit Integrated ManagementTechFit Integrated Management


 

Green Office 2015

Een binnenstedelijk nagenoeg energie neutrale Smart City ontwikkeling die naadloos aansluit op het stedelijk knooppunt van openbaar vervoer.

De mens staat centraal, Het gebouw en de omgeving dragen bij aan het optimaal functioneren van zijn gebruikers. Duurzame technische faciliteiten verhogen het gebruiksgemak en stimuleren zijn gebruikers tot intensieve samenwerking op basis van het nieuwe werken.

Smart City's

TechFit biedt naast Integrated Facility Management een compleet pakket aan economisch verantwoorde hernieuwbare energieopwekking, van ontwikkeling, financial closing tot en met implementatie van duurzame energietechnieken.

TechFit Energy Contracting

Outsourcing van uw energie-conversie installaties en revitalisering van uw gebouw-installaties tot bijna energie neutraal, richtlijn 2010/31/EU (ESCo's 3.0).

De verwachting dat de fossiele energieprijzen, voornamelijk door alle overheids toeslagen, alleen maar zullen stijgen is vanuit economisch oogpunt al voldoende reden om het energieverbruik onder de loep te nemen.